บุคลากรกลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.ปทุมธานี เขต 2

E-mail: nites.ptt2@hotmail.com  

tel. 0-2523-3348  ต่อ 102,112

นายธาตรี ธารีเกษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

E-mail:  lchaweewan@gmail.com

 กลุ่มงานเลขานุการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

     นางจารุรัตน์  เข็มลาย
โทร.08-1581-3537

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   

นางสาวมนพัทธ์  วัลย์เครือ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

นางปราณี  วิทยาภัค
โทร. 08-4828-1726 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเกศรินทร  จิตรสิงห์
โทร. 08-1850-9142 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

   

นางสาวกาญจนา  วิริยะเจริญธรรม
โทร. 08-9525-3550 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

 

นายปรีชา  พึ่งจิตต์ตน
โทร. 08-9229-0808 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                            

     นางมารศรี   เหล่าบุญชัย                                          นางศศิธร  พรหมอินทร์
      โทร. 08-4197-5206                                         โทร. 08-6840-7868

      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

นางสาวไอลดา  คล้ายสำริด
โทร.  08-9882-0077

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                        

        นางจิตสุภา  อนุรักษ์                                          นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว
โทร. 08-9109-1178                                            โทร. 08-0430-9528 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 นางพะเยาว์   ศรีสุวรรณ
โทร. 08-7005-8361                                        

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสายชล    จั่นทองคำ
โทร.  08-1657-5894 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทางการศึกษา

 

นายวิจารณ์   ดานุวงศ์
โทร.  08-1401-2594 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

                 

                               

  นางนฤมล   โล่ห์ทองคำ                                          ว่าที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร
โทร. 08-1905-7381                                     โทร. 08-9132-9744

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

นางทิพรัตน์   คงเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ

Advertisements

3 comments on “บุคลากรกลุ่ม

  1. เรียน ศน.ปรีชา
    จากโรงเรียนวัดสุวรรณค่ะ เรื่องการเข้ากรอกข้อมูลจุดเน้น online รหัสการเข้าไปกรอกข้อมูลหนูเก็บไว้ที่บ้านและน้ำท่วมหมด หนูจำรหัสเข้าไม่ได้ หากไม่เป็นการรบกวนท่าน ศน. ช่วยแจ้งรหัสการเข้าไปกรอกข้อมูลของโรงเรียนวัดสุวรรณให้ด้วยค่ะ ที่ mail pimparkar_moo@windowslive.com หรือ 0866601555 เตือนใจค่ะ

  2. Pingback: การติดตามระบบงานวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา | nitesptt2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s