การสร้างข้อสอบ Pre O-NET’55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ สทศ.จัดให้มีการสอบ O-NET ขึ้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ดังนี้ กลุ่มงานวัดผลฯ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จึงกำหนดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดทำฉบับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เปลี่ยนจากวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต
๒.การสร้างข้อสอบ Pre O-NET’55  ในวันที่ ๑๘ และ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต โดยขอแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
*** ดาวน์โหลด >>>   (หนังสือราชการกิจกรรมที่ ๑  _รอฉบับแก้ไข ***)  (หนังสือราชการกิจกรรมที่ ๒)

Advertisements
By nitesptt2

One comment on “การสร้างข้อสอบ Pre O-NET’55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s