การกรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๕

แจ้งผู้ได้รับรางวัล ลำดับที่ ๑ – ๒๕๒ ทราบ  

ขอให้ท่านจัดส่งประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกวันเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยด่วน

สำหรับโรงเรียนใดที่ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ pdf   และ/หรือหนังสือราชการ (โดยไม่ได้แนบแผ่น CD)

กรุณาส่งข้อมูลมาอีกครั้ง  โดยพิมพ์เป็นไฟล์เวิร์ดเท่านั้น (เพื่อสะดวกในการแก้ไข)

*** ลำดับที่ผู้เข้ารับรางวัลที่ส่งแล้ว***

1,  11-14, 18, 23-26, 28-31,  33-47, 52, 54, 56, 58, 61 – 63, 65-66, 68, 72-74, 77 – 83, 88, 90-100, 103-106, 109, 112,

115-118, 120, 122-125, 127-129, 132, 133, 137-144, 147, 161, 163, 165, 170-171, 175-177, 179, 181-182, 184-191,

209, 226, 232-233, 235-237, 250, 252

*** รางวัลลำดับที่ 253 เป็นต้นไปและรางวัลที่เป็นสถานศึกษา เช่น การประกวดภูมิทัศน์  ไม่ต้องส่งประวัตินะคะ  **

***กรณีได้รับหลายรางวัลให้เขียนวิธีปฏิบัติแต่ละรางวัลแยกมาด้วยค่ะ***

ดาวน์โหลด >>>  (แบบฟอร์ม ) (ลำดับรายชื่อผู้รับรางวัลเกียรติยศ ๑๕ สค.๕๕)
***ส่งที่เมล ศน.ไอลดา คล้ายสำริด < i_6249@hotmail.com>  หรือ ศน.ลฎาภา  นาคคูบัว < narugja@gmail.com>ภายใน ๒๔ ส.ค.๕๕

Advertisements
By nitesptt2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s