ประกาศผลเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ใหม่)

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่อ้างถึง ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สถานศึกษาพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง ครูผู้สอนพอเพียง นักเรียนพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 , นักเรียนพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, นักเรียนพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวมเป็น 8 กิจกรรม  ซึ่งบัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดูประกาศที่นี่

Advertisements
By nitesptt2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s