การประชุมสัมมนา PISA 2012 สพป.ปท.2

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  ท่าน ผอ. จำรูญ พรหมสุวรรณ  ผอ.สพป.ปท.2 ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังสัมมนา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินครั้งนี้   กลุ่มนิเทศฯ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ สพป.ปท.2 ในอนาคตต่อไป…

ดูรูปการอบรม

ไฟล์บรรยายเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2012

ตัวอย่างข้อสอบ PISA  

เว็บไซต์ OECD (หน่วยงานที่ประเมิน PISA )

ความรู้เกี่ยวกับ PISA จากเว็บ สสวท.

Advertisements
By nitesptt2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s